943 72 06 26 / 630 70 25 87 - info@natureskolabizia.com

Lege oharra

Baserria Natur Eskola Bizia elkarteak, Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean ezarritako baldintzak betetzen ditu, bai eta Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoak ere. Hori dela eta, ondorengo lege-ohar hau sortu du.
www.natureskolabizia.com web-orrialdearen erabilera “Lege ohar” honetan jasotako baldintzei lotua egongo da eta, baldintza horiek, aldizka eta aldez aurretik jakinarazi gabe eguneratu ahal izango dira.

www.natureskolabizia.com web-orrialdean nabigatzeak, erabiltzaileak delako baldintzak behar bezala ulertzen dituela eta argi onartzen dituela esan nahi du.

Baserria Natur Eskola Bizia elkarteak badu eskubidea aldez aurretik jakinarazi gabe www.natureskolabizia.com -en egokiak iruditzen zaizkion aldaketak egiteko. Beraz, eskaintzen diren edukiak eta zerbitzuak aldatu, kendu edo erantsi ahal izango ditu, baita horien aurkezpena eta kokapena ere.

Pribatutasun politika

Baserria, Natur eskola bizia Elkarteak datu pertsonalak babesten ditu eta Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak eta bestelako garapen-arauek ezarritakoarekin bat egiten du.

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa betetzeko, jakinarazten dizugu www.naturaeskolabizia.com web-orrialdearen bidez ematen dizkiguzun datu pertsonalak isilean tratatuko direla eta Datuak Babesteko Espainiako Agentzian (www.agpd.es) behar bezala inskribatutako fitxategi informatizatu batean sartuko direla. Fitxategi hori, Baserria Natur Eskola Bizia Elkarteko jabetzakoa da, Zure datu pertsonalak erabiliko dira, alde batetik, atariaren bidez eskaintzen den zerbitzua emateko eta, bestetik, erabiltzaile gisa eskatutako informazioa eta etorkizunean zure interesekoak izan daitezkeen elkarteko jarduerei buruzko komunikazioak bidaltzeko.

Halaber, jakinarazten dizugu zure datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu eta aurkatzeko duzun eskubidea erabil dezakezula, Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan aurreikusten den bezala, ondorengo helbidera idatziz eta eskutitzean zure NANaren fotokopia erantsiz: Baserria Natur Eskola Bizia Elkartea. Baserria Natur Eskola Bizia elkarteak ez ditu zuk emandako datu pertsonalak saltzen, alokatzen edota besteren eskuetan uzten.

Erabiltzaileak, emandako datu pertsonalak egiazkoak direla bermatzen du eta haren ardura izango da horien edozein aldaketa jakinaraztea. Erabiltzaileak www.natureskolabizia.com -eko formularioren baten bidez besteren datu pertsonalak emango balitu, horiek sartu aurretik, lege-ohar honetan jasotzen diren puntuak ezagutarazi beharko dizkie.

Erabiltzailea izango da arduradun bakarra, formularioetan datu faltsuak, zehaztugabeak, osatugabeak edota eguneratugabeak emanez Baserria, Natur eskola bizia elkarteari edota beste inori zuzenki nahiz zeharka edozein kalte edo galera eragiten badio.

Jabetza intelektuala eta industriala

Web-orrialde honetako eduki guztiak, hala nola testuak, grafikoak, irudiak, diseinua eta eduki horiek izan ditzaketen jabetza intelektualeko eskubideak mugarik gabe, bai eta marka, izen komertzial edo bestelako zeinu bereizgarri guztiak ere, Baserria Natur Eskola Bizia elkartearenak edo haren legezko jabeenak dira. Hortaz, horien gaineko eskubide guztiak erreserbatuta daude.
Edukiak erreproduzitzeko egintza guztiak debekatuta daude, guztiz edo zati batean eta edozein bide edo bitarteko (mekanikoa, elektronikoa, reprografikoa edo bestelakoak) erabilita erreproduzitzen badira ere. Zabalkundeko, komunikazio publikoko edo banaketako egintzak ere debekatzen dira, aldez aurretik Baserria Natur Eskola Bizia elkarteak edo haren legezko jabeek berariazko baimena idatziz eman ez badute.
Baserria Natur Eskola Bizia elkarteak ez du bere gain ardurarik hartuko, erabiltzaileek, edukiak erabiltzean, kalte edo galeraren bat sortzen badute edota, horiek, indarrean dagoen lege-xedapenen bat hausten badute.

Estekak

Baserria Natur Eskola Bizia elkartea ez da arduratuko web-orrialdean ager litezkeen kanpo-estekez. Hortaz, erabiltzaileak, edukiak bere ardurapean eskuratuko ditu eta horietan eskatzen diren erabilpen-baldintzetan.

 

Legedi aplikagarria

Lege Ohar honen puntu guztiek Espainiako legeak agindutakoa betetzen dute. Edozein gatazka edo desadostasun gertatuz gero, foru aplikagarria Donostiako (Gipuzkoa) epaitegietakoa eta auzitegietakoa izango da.